Internetmobbning: en övergripande guide för föräldrar

Eric Raue
Senast uppdaterad av Eric Raue den Juni 28, 2022

En introduktion till internetmobbning

Den digitala tekniken finns överallt i vårt samhälle, och de allra flesta människor tar sig runt med minst en digital enhet på sig. Detta har sina fördelar, då folk alltid har tillgång till aktuell information och kan kommunicera med sociala och jobbrelaterade kontakter. Det är även användbart när det kommer till dagliga aktiviteter, då man har tillgång till tidtabeller, kartor och information om vädret. Denna trend kommer att fortsätta i takt med att ny teknik fortsätter att utvecklas.

2015 ägde 68% av alla amerikaner smartphones och 45% hade en surfplatta, enligt PEW Research Center. Dessa siffror har utan tvekan ökat. 85% av mammor säger att de använder teknik för att hålla sina barn sysselsatta. 83% av alla amerikanska hushåll har surfplattor, och 77% har smartphones. 86% av de som är 18–29 år gamla har smartphones. Många barn och tonåringar har en smartphone och en surfplatta, och samtidigt har de tillgång till en dator, antingen hemma, i skolan eller på internetcaféer. Digitala enheter är här för att stanna, och de kan både ha positiva eller negativa effekter beroende på hur de används.

Olyckligtvis kommer den ständiga tillgången till digital information med ett antal nackdelar. En av dessa är den ökade internetmobbningen. Att ha tillgång till digital teknik 24/7 är inte en fördel när tekniken används för att trakassera eller diskriminera en individ. Det kan vara en fruktansvärd situation för barn som mobbas dygnet runt, rädda för att slå på sina enheter i oro över vad som kan tänkas hittas på dem. Föräldrarnas roll är att vara uppmärksamma på farorna med för stor exponering för denna sorts teknik.

Vad är internetmobbning?

Det kan vara svårt att definiera vad internetmobbning innefattar. Detta beror på att internetmobbning ofta är ett subjektivt fenomen. Mobbaren behöver inte vara medveten om att vad han eller hon håller på med faktiskt är internetmobbning, och kan till och med se det som ett skämt. Samtidigt kan barnet vara känsligare än andra. Internetmobbning, likväl som andra sorters mobbning, kan vara väldigt svårt att förstå och lösa.

Tulane University har gett en enkel definition, och säger att internetmobbning helt enkelt är en sorts mobbning som äger rum på digitala medier. Dessa digitala medier inkluderar i huvudsak sociala medier och chattjänster. Internetmobbare är ofta anonyma, och mobbningen kan ske i grupp såväl som individuellt.

Mobbning är nu möjlig online, vilket gör det enklare för mobbare att utföra sina handlingar. Det som är särskilt oroande är att barnet ofta inte kan undvika mobbningen, varken hemma eller någon annanstans. Om han eller hon har en digital enhet så går det inte att fly. Det som en gång var ett fenomen på lekplatsen kan nu äga rum varsomhelst, närsomhelst, tack vare tekniken.

För närvarande finns det ingen lag som förebygger internetmobbning. Det finns ingen hjälp att få på federal nivå, men de flesta staterna i USA har lagt till formuleringar till de befintliga mobbningslagarna för att inkludera internetmobbning. Internetmobbningens natur kan vara svår att lösa. Den involverar två mycket unga personer som inte förstår konsekvenserna av deras agerande, och därför är rättsliga lösningar oftast väldigt olämpliga även om det finns ett fall. Det är skolans ansvar att göra sitt bästa för att sprida kunskap om internetmobbning och att förebygga den. Social media och andra sidor bör verkligen begränsas på skolor. När internetmobbning rapporteras, förväntas alla skolor göra en ordentlig utredning. Stöd ska ges av föräldrar och förmyndare genom processen.

Internetmobbningen är särskilt utbredd bland barn i åldrarna 9–14, och enligt Cyber Bully 411, äger 40% av all internetmobbning rum i chattjänster. 29% av internetmobbningen förekommer i onlinespel och 30% i social media. Vad gäller onlinespel, så är internetmobbningen sällan personlig. Äldre användare använder sig ofta av grovt språk (när de ”dödas” av någon i skjutspel eller om en annan spelare inte agerar enligt de principer som en spelare har). Dessa videospel påverkar ofta individers personligheter och gör dem mer aggressiva, speciellt när det kommer till skjutspel. På grund av att dessa kränkningar ofta sker verbalt genom ett headset, så finns det inga direkta uppgifter om dess förekomst, och barnet eller ungdomen känner inte alltid personen. Mobbaren kan befinna sig varsomhelst i världen.

Internetmobbningens trender och statistik

Det finns en del statistik över internetmobbningen att ta hänsyn till, och statistiken är en stor indikering på att den håller på att bli något av en epidemi. Det är mycket allvarligt och bör tas på stort allvar, och inte ses som något som barnet kommer växa ur.

 • 34% av skolelever upplever internetmobbning någon gång i livet
 • För flickor är det dubbelt så sannolikt att de blir offer för internetmobbning
 • Offer för internetmobbing löper större risk att drabbas av depression, till och med jämfört med de som utsätts för traditionell mobbning
 • Barn löper 7 gånger större risk att bli internetmobbade av vänner än av främlingar
 • Barn som mobbas löper 9 gånger större risk att bli offer för identitetsstöld
 • 70% av studenter rapporterar att de ofta ser mobbning på nätet

Internetmobbare använder inte sig av internet för att hitta sina offer, utan de använder digital teknik för att mobba de som de redan mobbar i skolan. Enligt en studie gjord av Warwick, skulle 99% av dessa elever mobbats oavsett den nya tekniken, så digitaliseringen har endast lagt till en extra procent. Vad detta egentligen innebär är att den digitala tekniken inte är själva problemet, utan den förvärrar ett problem som redan existerar. Om problemet kan lösas i skolan, så skulle det inte förekomma i hemmet. Digitala plattformar är helt enkelt ett verktyg för att nå de som redan är offer för mobbning. Statistiken för ungdomar som mobbas på nätet är väldigt lik de som mobbas i verkliga livet. De vanligaste anledningarna till mobbning som rapporterats är utseende (27%), folkras (10%), etnicitet (7%), kön (7%), handikapp (4%), religion (4%) och sexuell läggning (3%), enligt National Center for Educational Statistics, 2017.

En annan trend som pågår är att de som mobbas vanligtvis mobbar fler personer. Tjejer rapporterar oftare att de blir mobbade på nätet. Det vanligaste är att internetmobbning sker när den utsatta personen ses som annorlunda på något sätt. Skolans kultur kan påverka om barnet mobbas eller inte.

Generellt sätt så finns det 4 huvudsakliga former av mobbning. Dessa är social media, trakassering, ”flaming” och utfrysning. Mobbning på social media är alla former av mobbning som äger rum på plattformar för social media, såsom Facebook eller Twitter. Trakassering är återkommande hot som kan förekomma i olika kanaler, antingen i grupp eller enskilt. ”Flaming” är offentlig skambeläggning och förnedring av särskilda individer, så att andra kan se det, antingen online eller offline. Utfrysning innebär att individen ignoreras eller inte bjuds med på sociala evenemang. Offret kan sedan löjliggöras inom gruppen, utan att han eller hon vet om det. ”Flaming” är den mest förnedrande sortens mobbning och kan påverka barnet under längst tid, beroende på hur länge det pågår. Samtidigt kan utfrysning vara svårast att få bevis på och lösa, det är nästintill omöjligt att bevisa. Till exempel så kan någon bli borttagen från en vänlista eller inte bli inbjuden till ett evenemang, vilket inte direkt är en kränkning av barnet eller eleven.

Något som är positivt är, trots att internetmobbningen ökar, att fysisk mobbning har minskat under många år. Detta var mycket mer vanligt under tidigare årtionden, och för närvarande är fysiskt våld mindre förekommande. Enligt US Bureau of Justice Statistics var våldsamma brott mot ungdomar färre än någonsin år 2014. Dessutom visade en studie, gjord av Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, att mobbning minskat med 22% mellan 2003 och 2011. Svårigheten med internetmobbning är att den oftast utförs via direktmeddelandetjänster. Dessa meddelanden är krypterade och privata, såsom Facebook Messenger, Whatsapp, Line, WeChat and Snapchat. Därför finns de inte registrerade, såvida du inte tar enheten från barnet, kollar igenom meddelandena och tar en skärmavbild. E-postmeddelanden är offentliga kommentarer, och registreras enklare.

Enligt Center for Disease Control, mobbas 15% av alla gymnasieelever på internet, och 20% mobbas på skolan. Antal procent som upplevt internetmobbning någon gång i livet har nästan fördubblats från 2007 till 2016, enligt Cyber Bullying Research Center.

Hur man förebygger internetmobbning

Internetmobbning blir ett större och större bekymmer. Lyckligtvis så har det fått offentlig uppmärksamhet och det finns ett antal steg man kan ta för att förebygga att det inträffar.

Förälderns roll är att ta del av barnets eller ungdomens känslor och tankar, och att lägga märke till om barnet är deprimerat eller beter sig annorlunda. Om ditt barn faktiskt säger till dig att han eller hon blir mobbad på nätet eller i skolan, då kan du på ett sätt skatta dig lycklig. Majoriteten av ungdomar och barn erkänner aldrig mobbningen för sina föräldrar, och statistiken visar att om de berättar om det för någon, så är det oftast för kamrater eller syskon. Killar berättar oftast inte för någon när de utsätts för mobbning. Det kan finnas många anledningar till att en person beter sig på ett visst sätt förutom att de utsätts för mobbning. Det första steget är alltid att identifiera problemet, och ju tidigare det identifieras och analyseras desto bättre. Du kan behöva fråga ditt barn ifall han eller hon mobbas. Du kan även fråga läraren, som också har ett ansvar att rapportera dessa händelser i skolan, där allting startar.

Beroende på barnets eller ungdomens ålder, kan det bästa sättet att förebygga mobbningen vara att begränsa internetanvändningen så mycket som möjligt. Det finns mer och mer forskning som visar att barn under 7 år inte bör ha så mycket tillgång till någon typ av digital enhet. Faktum är att dessa enheter ökar risken för internetmobbning, och internet är helt enkelt inte en plats som barnet är redo för. Dessutom kan det finnas många negativa hälsoeffekter som är en konsekvens av att barn och ungdomar använder digitala enheter under långa tidsperioder. Eftersom att tekniken utvecklas så snabbt, och på grund av att digitala enheter inte funnits så länge, har inga långa studier gjorts som kan påvisa konsekvenserna av långvarig exponering för smartphones, WiFi, iPads och annan sorts teknik. Särskilt småbarn bör begränsas vad gäller användning av sådana enheter.

Ett alternativ till att begränsa användningen av enheterna rakt av, är att begränsa vilka sidor som barnet eller ungdomen får besöka. Du kan göra detta genom din internetleverantör, och detta innebär att alla enheter som använder sig av hemmets nätverk måste följa dess regler och är begränsade när det kommer till vilka sidor som kan besökas. Detta liknar det som händer i företag som har listor på tillåtna sidor, och regler vad gäller nedladdning av särskilda filer och applikationer. Om du köper en smartphone till ditt barn, så finns det ett antal applikationer för föräldrakontroll som kan laddas ner till telefonen. Keepers är en applikation som meddelar föräldrarna om skadliga meddelanden, och som även visar vart barnet befinner sig i realtid. Det är faktiskt väldigt enkelt att installera kontroller för att förhindra att barnen får tillgång till särskilda sidor, och det finns få tekniska hinder för att göra detta. Dessa kontroller inkluderar:

 • Användning av föräldrakontroller på spelkonsoler. Spelare pratar ofta och skickar meddelanden till varandra medan de spelar. Skapa ett konto åt ditt barn som begränsar vem de kan prata med, och som övervakar innehållet i spelen.
 • Att bekanta sig med föräldrakontroller för sociala medier, inklusive Twitter, Facebook och Instagram.
 • Att lära ditt barn om dessa kontroller. Det är enkelt att blockera personer på sociala medier, spelkonsoler och även att blockera telefonsamtal. Om ditt barn känner sig retat på internet, säg till honom eller henne att helt enkelt blockera den personen. Även e-postadresser kan blockeras.
 • Om någon har hackat ditt barns konto och låtsas vara honom eller henne på nätet, kan du byta lösenord eller kontakta själva sidan och rapportera vad som hänt. De flesta sidor är hjälpsamma vad gäller säkerhetsfrågor.

Förutom internetmobbning kan det vara en god idé att införa riktlinjer för barn och ungdomar som de ska följa när de använder digital teknik. Dessa riktlinjer skulle kunna innefatta information om hur man lagrar lösenord, att vara försiktig med vem man kontaktar, att vägra acceptera vänförfrågningar från främlingar, att inte använda telefonen på natten, att inte använda telefonen när man kör bil och att inte ge ut e-postadresser, födelsedatum och namn, både online och offline. Det är också en bra idé att föregå med gott exempel för barnen och ungdomarna, på grund av att de ofta gör som sina föräldrar och tar efter deras beteenden. Dessa vanor kan hänga med dem resten av deras liv, så det är bra att ta till goda metoder tidigt för att förebygga incidenter.

Ett av de bästa sätten för att skydda ett barn eller en ungdom på nätet, är genom att använda sig av ett högkvalitativt Virtuellt Privat Nätverk (VPN). Dessa VPN-tjänster är nuförtiden väldigt enkla att installera, och de är ganska billiga. Det de gör är att de krypterar nätverkstrafiken, så att hackers inte kan spionera på barnet eller eleven när han eller hon är online. De skyddar också information från internetleverantörer, så att data inte säljs av kommersiella aktörer, och de skyddar även data från sidor som försöker samla information om all internetaktivitet. Det finns för närvarande ett stort utbud av tillgängliga VPN-tjänster, och alla har konfigurerbara inställningar för maximalt skydd. Att lära ett barn hur man använder en VPN-tjänst är möjligtvis något av det bästa man kan göra i termer av internetsäkerhet, och det är en teknik som hjälper barnet även i framtiden. Det har utnämnts, av säkerhetsexperter, till en av de bästa teknikerna vad gäller internetsäkerhet och anonymitet. Bra VPN-tjänster inkluderar IP Vanish, Express VPN, Nord VPN och fler.

Vad du kan göra om ditt barn mobbas på internet

Följande är en guide för föräldrar som behöver försäkra sig om deras barns välmående vid internetmobbning. Om internetmobbningen redan pågår, så är förebyggande åtgärder inte särskilt effektiva. Självklart kan det fortfarande vara en bra idé att konfiskera enheterna eller ta bort tillgången till sociala medier där skadan sker. Dessa steg kan fortfarande tas.

Men när internetmobbning pågår, är första steget såklart att prata med barnet för att se till så att han eller hon är okej, både psykiskt, emotionellt och fysiskt. Det finns många metoder för detta, och det kan vara en bra idé att ta med barnet eller ungdomen ut på en rolig aktivitet eller ett kul evenemang. De är mer benägna att öppna upp sig på detta sättet, och det är viktigt att få tillgång till själva internetmobbningens natur. Du kan också säga till ditt barn att det är okej att stå upp för sig själv om situationen fortgår. Viktigast av allt är att berätta för barnet att han eller hon ska känna sig fri att rapportera internetmobbningen när den inträffar. I vissa fall kan det vara en god idé att låta barnet stanna hemma från skolan ett par dagar. Mobbning och internetmobbning är väldigt individuellt, och föräldrarna behöver arbeta tillsammans med barnet för att hitta en lämplig lösning på problemet.

När du har samlat så mycket information som möjligt, så är det bäst att prata med läraren för att förstå situationen bättre. Du kan även prata med det andra barnets föräldrar, om det är möjligt, och komma överens om en lösning. Detta är ett väldigt viktigt steg, då mobbarens föräldrar behöver veta vad deras barn håller på med. Det kan vara mycket mer effektivt om mobbarens föräldrar förhindrar att deras barn har tillgång till digital teknik, så att han eller hon inte har möjlighet att fortsätta med sitt beteende. Om läraren och/eller föräldrarna inte är villiga att samarbeta för att lösa problemet, så kan det enda alternativet vara att barnet byter skola.

Dessutom kan mobbaren enkelt tas bort som vän eller kontakt på sociala medier, och på alla sidor och e-posttjänster kan man blockera kontakter. Om du inte får någon hjälp att lösa situationen från läraren eller föräldrarna, så finns det inte så mycket mer du kan göra. Skolan är källan till internetmobbningen. Det finns få saker som är lika skadliga för ett barns välmående som internetmobbning, och att byta skola är mycket bättre än att låta situationen fortgå.

Det finns en del information som du kan ge till ditt barn ifall han eller hon mobbas. Det första är att låta barnet få veta att det är vanligt och att det kan hända olika människor. Förtydliga för barnet eller tonåringen att det inte är hans eller hennes fel, och att det finns hjälp att få från olika håll. Forskning har visat att om barnet tror att det är hans eller hennes fel är det större risk att det händer, och barnets självkänsla sjunker troligtvis ännu lägre. Det är också väldigt viktigt att vara så öppen så möjligt gentemot ditt barn. Om du ordnar ett möte med skolauktoriteter och barnet får reda på detta, kan det leda till ännu större utslagning.

Offren för mobbning säger att det som hjälper mest är helt enkelt när de blir lyssnade på av andra människor. Detta hjälper dem att ge uttryck för instängda känslor som kan göra dem deprimerade och väldigt olyckliga. Det kan vara bra att förtydliga för barnet att händelsen har lärt honom eller henne något och att resultatet är att han eller hon nu är starkare.
Kom ihåg att spara och dokumentera alla bevis du kan få tag på. Detta är en fördel som internetmobbning har jämfört med fysisk mobbning, och bevisen kan visas för läraren och den andra föräldern. Två barn kommer troligtvis ha helt skilda åsikter om vad som har hänt, och det kan vara väldigt svårt att veta exakt vad det är som pågår. Ta skärmavbilder med din telefon eller enhet, och spara all data i en skyddad mapp. Detta kan liknas vid hur en polis skulle göra när han eller hon samlar in brottsbevis. Hursomhelst bör du ha i åtanke att målet inte är att ”skipa rättvisa” genom att få det andra barnet ”bestraffat”. Det handlar mer om att lösa en konflikt än att bestraffa ”brottslingar”.

Samtidigt som att det kan verka som en god idé att helt enkelt blockera alla konton och beslagta telefonen i ett försök att förhindra internetmobbningen, så är inte detta en lämplig lösning i de allra flesta fallen. Först och främst så är det faktiskt att straffa barnet eller ungdomen, trots att han eller hon inte har gjort något fel. Barnet kommer då att undra varför han eller hon bestraffas utan att ha gjort något fel, och det kommer förstärka den idén hos barnet. Dessutom kanske det inte fungerar, med tanke på att digital teknik finns överallt. För det tredje så kommer problemet bara förflytta sig till en annan plats när ett av forumen tas bort. Själva grunden till problemet måste tas itu med, det kommer inte att försvinna av sig självt om det ignoreras, och det är heller inget bra exempel för barn och ungdomar.

Utöver detta så är det aldrig bra att agera snabbt och utan att tänka igenom saken, eftersom att ”mobbaren” som skrev en kommentar faktiskt kan vara ett offer som reagerar på fysisk mobbning i skolan. Det är alltid bäst att vara uppriktig och så öppen så möjligt, och att samla föräldrar, lärare och de två barnen för att få en bättre bild av vad som pågår.

Det kan också vara hjälpsamt att förstå några av de lösningar som identifierats av studier som de mest effektiva vad gäller att förebygga och stoppa mobbning och internetmobbning. En av dessa statistiker är att 57% av all internetmobbning slutar när en kamrat ingriper för att hjälpa eleven. Så att se till så att barnet har vänner som han eller hon kan lita på, kan vara ett användbart sätt att förebygga. I många fall ses mobbning av ett särskilt barn som en norm, och barn som vägrar delta i mobbningen kan vara rädda att sedan ses som outsiders, vilket blir en ond cirkel. Allt som krävs är dock att en kamrat bryter denna cirkeln och visar de andra att mobbning inte är okej. Att kamrater agerar ses, av de som mobbas, som mer hjälpsamt än att lärare och vuxna ingriper, och än att de själva försöker reda ut situationen. Om kamraterna lyssnar på offret, hjälper dem att komma undan, pratar med dem, spenderar tid med dem, distraherar dem, berättar för en vuxen eller säger till mobbaren att sluta, så är det väldigt hjälpsamt i offrets ögon. All forskning visar på att den värsta konsekvensen av mobbning är att den som utsätts uppfattar sig själv som ensam på något sätt, och att en kamrat ingriper kan hjälpa enormt mycket mot denna självbild av att vara ensam och isolerad. Handlingar som är inriktade på att få mobbaren att ändra beteende är mindre effektiva än att jämnåriga eller vuxna ingriper.

Tillsammans med ett ingripande av en kamrat, vilket kan vara svårt att anordna när det gäller mobbning, kan skolbaserade system för att förebygga mobbning minska den med upp till 20–23%. Så om din skola inte har något system för detta, uttala din oro och kräv att de etablerar ett sådant system. Om du anser att allvarliga konsekvenser har blivit följden av internetmobbning eller mobbning, så finns det ett antal tjänster för barn och ungdomar i form av hjälpcentrum och terapi.

Mobbningens effekter

Mobbning och internetmobbning har visat sig ha ett antal negativa hälsoeffekter på den utsatta individen, både psykiskt och emotionellt. De som utsätts för mobbning har lägre betyg i skolan, och löper större risk att lida av ångest, sömnsvårigheter och depression. De har större risk att drabbas av psykiska sjukdomar och beteendestörningar, och de flesta anser att mobbning har en negativ effekt på hur de som utsätts ser på sig själva. Deras relationer drabbas, och det är dubbelt så stor risk att de drabbas av negativa hälsoeffekter. Det finns ett bevisat samband mellan att bli mobbad och psykosomatiska sjukdomar. Värt att veta är även att det har bevisats att negativa hälsoeffekter drabbar även de som är åskådare och ser på när mobbningen sker.

Utsatta grupper

Som redan nämnts, så är de som mobbas ofta sedda som annorlunda på något sätt. Samtidigt som mobbning i huvudsak är en individuell förekomst, så finns det vissa grupper som löper större risk att bli mobbade än andra. En särskild grupp som för närvarande ligger i riskzonen är HBTQ-personer. Denna grupp har faktiskt dubbelt så hög sannolikhet att bli utsatt för mobbning jämfört med andra grupper. Andra grupper som ligger i riskzonen är unga personer med speciella behov eller inlärningssvårigheter. Föräldrar uppmanas att vara extra uppmärksamma ifall deras barn tillhör en av dessa kategorier, att vidta extra åtgärder för att förebygga internetmobbning, och att uppmuntra till sociala sammanhang med andra barn. Trots att dessa grupper är mer utsatta än andra, kan internetmobbning äga rum oavsett individens personlighet. Blyga personer, självsäkra personer, vinnare av skönhetstävlingar, kändisar, överviktiga personer, underviktiga personer, alla kan falla offer för internetmobbning.

Det är värt att notera att mobbning inte enbart förekommer hos barn och ungdomar. En undersökning som gjordes 2014 i USA visade att 27% av alla amerikanska anställda blev mobbade på jobbet. Vuxna är däremot inte, av olika anledningar, mobbade på nätet i samma utsträckning.

Guide i internetmobbning för föräldrar – summering av förebyggande arbete

Nedan följer en lista över steg man kan ta för att minimera riskerna för internetmobbning.

 1. För småbarn, begränsa tillgång till alla sorters digitala enheter så länge som möjligt. Dessa enheter kan ha negativa hälsoeffekter som ännu inte är kända.
 2. Installera föräldrakontroller på alla enheter och ha bestämda tider då enheterna får användas. Var vaksam över vad som pågår när ditt barn eller tonåring spelar onlinespel. Sidor med vuxet innehåll bör vara oåtkomliga via hemmets nätverk.
 3. Se till att ditt barn har vänner som går att lita på och starka, sociala band. Detta kan uppnås genom lekträffar, sporter och andra aktiviteter. Detta kan vara ett av de mest effektiva verktygen för att förebygga internetmobbning, då det kommer göra att barnet inte ser sig själv som annorlunda då han eller hon deltar i något där ingen är något annat än spelare i ett spel. Att ha ett nätverk av vänner kommer att förebygga mobbning, som är grunden till internetmobbning. Det kommer också att resultera i en ökad sannolikhet att en vän ingriper ifall mobbning sker, online eller offline, vilket bevisats av majoriteten av forskningen.
 4. Fråga skolan vad de gör för att förebygga mobbning och internetmobbning. Om de inte gör något för att förebygga, fråga varför.

Guide i internetmobbning för föräldrar – summering

Om ditt barn utsätts för internetmobbning så kan du följa dessa steg.

 1. Prata med ditt barn och ge honom eller henne extra uppmärksamhet. Försäkra dig om att barnet vet att han eller hon inte har gjort något fel.
 2. Lyssna på ditt barn för att förstå situationen. Detta har identifierats av barn och ungdomar som det som hjälper mest. Ju fler de kan prata med desto bättre.
 3. Samla så mycket information du kan, och prata sedan med lärare och föräldrar. Agera inte ogenomtänkt, utan försök att förstå situationen så bra som möjligt. Nu när situationen ses över, så kommer den troligtvis att lösas.
 4. Låt det ta ett par veckor innan situationen är löst. I ovanliga fall är läraren och föräldrarna till det andra barnet inte hjälpsamma. Om detta är fallet, kan det enda alternativet vara att låta barnet byta till en skola som har en vänligare och mer förebyggande inställning till problemet. Det finns få saker som är så giftiga som mobbning för barns och ungdomars hälsa och välmående.

Lösningen på internetmobbning

I en värld där digital teknik blir mer och mer utbredd, har föräldrar och förmyndare ett extra stort ansvar att vara uppmärksamma på farorna. Detta innebär att agera förebyggande, och att begränsa tillgången till enheterna såväl som att installera strikta föräldrakontroller på all teknik, beroende på barnets ålder och personlighet. Tillgång kan och bör begränsas, både vad gäller tid och vad som är tillåtet att titta på. Det finns ingen anledning att luta sig tillbaka och låta barn och ungdomar leva sitt eget liv på internet bara för att tekniken finns överallt idag.

Den bästa strategin är att vara engagerad i ett samarbete med föräldrarna till mobbaren, och att ha med skolan som medlare. Starka, sociala band är också ytterst viktiga i alla sammanhang för att alla individerna i sammanhanget ska må bra, både emotionellt och psykiskt.

Vi rankar leverantörer baserat på rigorösa tester och efterforskning, men vi lyssnar även på din feedback och våra kommersiella avtal med leverantörer. Denna sida innehåller partnerlänkar.

Var den här artikeln hjälpsam?
Betygsätt den!
Riktigt usel Halvdålig Helt ok Riktigt bra! Älskade den!
4.20 Betygsatt av 2 användare
Titel
Kommentera
Tack för din feedback